Leersumseveld november 2018
Drooggevallen plas Leersumseveld (U)

Als gevolg van de droogte op diverse plaatsen in het land is de waterstand op veel plaatsen aanmerkelijk lager dan in doorsnee winters. Met name op plaatsen waar ondiepe vennetjes zijn is de waterstand erg laag. Veel vennetjes zijn zelfs volledig opgedroogd of heeft het water zich teruggetrokken tot kleinere oppervlakten. Een voorbeeld hiervan zijn de bosvennetjes van het Leersumseveld (U). Een van de drie bosvennetjes is volledig opgedroogd, zodat het zelfs mogelijk is om over de bodem te lopen waar normaal geschaatst wordt.
Ook de oppervlakten ondergelopen landjes en uiterwaarden zullen kleiner zijn. De oppervlakten om te schaatsen zullen daardoor wellicht ook kleiner zijn als de hoeveelheid neerslag in ons land en in de landen waar onze rivieren ontspringen niet snel toe zullen nemen.

waterstand Leersumseveld
Zeer lage waterstand tweede plas Leersumseveld

Op 26 november 2018 maakten we een rondje met boswachter Corien Koremans en RTVUtrecht; we gingen over de bodem van het meer en zagen dat de verlanding al volop in gang is. De meest westelijk plas is helemaal droog gevallen en een tweede staat voor een groot deel droog. Als dat maar goed gaat.

Leersumseveld satelietbeelden
Satelietbeeld Leersumseveld: de westelijke plas met eiland  is opgedroogd

Het droogvallen van het eerste meertje is niet zozeer een gevolg van de lage waterstand, maar door het gebrek aan neerslag. Naar werwachting zal het lang duren voordat dit meertje zich zal herstellen. Ondertussen gaat de verlanding door. Grassen en mossen gedijen al op de vroegere bodem, nog even en ook bomen zullen zich op deze plek gaan vestigen door inwaaiend zaad dat nu al aanwezig is.

LEES, KIJK MEER: 

Door droogte minder schaatsijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *