Rendieren
Toendra’s en omgeving met veel mossen zijn ideale plekken voor de rendieren die in grote getale in het noorden voorkomen. In Noord-Europa zijn twee vormen van rendieren: de wilde rendieren in de berggebieden zoals Hardangervidda, Dovrefjell en de gefokte dieren van de Sami in Lapland en Oost-Noorwegen.

Op veel plaatsen in Noord-Europa zijn rendieren te zien. Soms in kuddes, soms enkele losse exemplaren. De dieren hebben een voorkeur voor een afwisselende begroeiing, met liefst rendiermos op het menu. In de zomer zijn ze ook graag in de sneeuw. Op veel plaatsen in de bergen is het mogelijk om een stuk rendiergewei te vinden omdat ze het gewei regelmatig verliezen.

Rendieren (Rangifer tarandus) zijn in Noorwegen, Zweden en sommige plaatsen in Finland vertrouwde verschijningen in berggebieden en toendra’s. Soms kunnen de dieren massaal de weg oversteken: de leider ziet dat het veilig is en de anderen volgen blindelings. Om die reden is het ook al verstandig om een matige snelheid te hebben in de gebieden waar dit kan gebeuren.

Meer soorten rendieren
Er zijn twee soorten rendieren in Noord-Europa: de wilde dieren die op veel plaatsen in de berggebieden te vnden zijn en de tamme rendieren, die in kuddes gehouden worden door de Sami, veelal in het noorden van Noord-Europa. De rendierhouderij heeft een zeer lange traditie. De volkeren die ooit uit Midden-en Oost-Eurpa kwamen jaagden eerst op de rendieren die xze aantroffen in het noorden, maar later zijn ze de dieren bewust gaan houden. Vroeger trokkemn de Sami met hun kudden naar de verschillende graasgebieden, waarbij ze lange afstanden aflegden vanuit het oosten naar de zee en terug. Daar waar het voedsel was, waren de rendieren met hun Sami.
Op Spitsbergen is een apart soor rendier, het Svalbardrein (Rangifer tarandus platyrhynchus).

Rendieren in de sneeuw
In de winter kunnen rendieren het moeilijk krijgen als onder de sneeuw een harde laag ijs zit.

Ziekte onder dieren
In 2016 is in Noorwegen bij Nordfjella (gebergte tussen Bergen en Oslo) voor het eerst een hersenziekte bij rendieren geconstateerd. De ziekte kwam eerder voor in o.a. Noord-Amerika. De ziekte, in het Noors aangeduid met skrantesjuke, in het Engels Chronic wasting disease (CDW), tast de hersenen aan en is dodelijk voor de dieren. Om verdere besmetting in Noorwegen tegen te gaan wordt een stam van 2200 wilde rendieren gedood. Ook worden graasgebieden voor rendieren, herten, elanden en reeën afgesloten in de gemeenten in het getroffen gebied. Het gaat om Aurdal, Lærdal, Hemsedal, Hol, Ål en Ulvik.

LEES/KIJK MEER

Rendieren in Nederland
Op een zorgboerderij in Hengelo worden rendieren gefokt en verzorgd. Soms gaan de rendieren mee voor een evenement, zoals hier op de Scandinavië-markt in Schokland. Overigen leefden er vroeger in Nederland ook veel rendieren. Deeleefomgeving zoals Nederland er vroeger uitzag was ideaal voor de dieren in onze omgeving.

KIJK/LEES MEER