Eland älg elg

Elanden zijn onlosmakelijk met Scandinavië verbonden; overal kom je ze tegen. Ook al houden ze zich het liefst op in de uitgestrekte bossen, gaan ze regelmatig aan de wandel op zoek naar grazige weiden of waterleliebladeren, want daar zijn ze verzot op.

Elanden voelen zich thuis temidden van bossen, moerassen en meren. Vooral rond schemer verschijnen ze op veel plaatsen langs de bosranden in het open veld of in moerassen. altijd spannend om deze vriendelijke dieren te ontmoeten. De eland laat zich vooral tegen schemer zien aan de rand van bossen. Ze leven vooral in een bosrijke, liefst vochtige omgeving met moerassen en meertjes. Ze leven van waterplanten met een sterke voorkeur voor waterlelies. Verder eten ze gras, twijgen, knoppen, bast en boombladeren.

Elanden (Alces alces) zijn in Noorwegen, en Zweden vertrouwde verschijningen in bosrijke omgeving. De dieren houden zich het meest op in loofbossen nabij een moerassige omgeving. Omdat de dieren overdag veelal in het bos leven, komen ze vooral in de avond te voorschijn. Elanden hebben een rood-bruine tot donkerrode vacht; in de winter meer grijsachtig.

 

Een bijzondere ervaring, een eland zo nabij

Behalve in Noord-Europa komen elanden voor in Polen, Noord-Rusland, Siberië, Mongelië, Noord-west Amerika, China en Canada. Al deze stammen hebben een eigen Latijnse soortnaam. Voor de in Noord-Europa levende soort is dat Alces alces alces. Een elandenkoe is negen maanden drachtig; kalfjes worden mei/juni geboren. Meestal worden maar een of twee kalfjes geworpen. De moeder van het jonge kalf kan zich agressief gedragen, maar normaal gesproken zijn de dieren vrij gemakkelijk te naderen. Behalve in de winter leven de dieren meestal solitair.

Doordat de natuurlijke vijanden, vooral de wolf veelal verdwenen zijn, groei het aantal zeer snel. Om die reden en ook vanwege het gevaar voor de verkeersveiligheid worden de bestanden ‘op peil’ gehouden. Het jachtseizoen is van eind september tot in oktober. Alleen al in Noorwegen worden jaarlijks zo’n 36.000 elanden geschoten. De jacht op elanden is overigens al heel oud want rotstekeningen, helleristninger, tonen aan dat al in het stenen tijdperk jacht op deze dieren plaats vond.

Elanden in Noord-Zweden zijn wat groter dan die in het zuiden. De verklaring hiervoor is dat onder invloed van de lagere temperaturen de dieren meer vet hebben en daardoor zwaarder zijn. Elanden bereiken een lengte van zo’n 3 m en hoogte van 2,3 meter. Mannetjes elanden kunnen een gewicht bereiken van meer dan 600 kg.

Elanden van dichtbij
Wie elanden van nabij wil benaderen kan een kijkje nemen bij Moosegården. Op deze boerderij nabij het Zweedse Östersund is het mogelijk om van zeer nabij kennis te maken met deze dieren. Dieren waar wat mee gebeurd is, worden hier liefdevol verzorgd. Ook in Noorwegen zijn elanden van nabij te bewonderen; in  Bjørneparken in Flå in Hallingdal kun je de dieren aanraken. Leuk voor jong en oud.

Lees meer

Eland in Bjørneparken
Leuk om de machtige dieren van nabij te zien